Utvärderingar

Under de senaste 10 åren har jag genomfört – ensam eller som del av ett team – utvärderingar av följande svenska och internationella program och projekt:

 • Utvärdering av Forum Syds program Global Utveckling. 2013.
 • Utvärdering av CONCORD Sveriges verksamhet och roller. 2013.
 • Utvärdering av GRAIN:s arbete med ’land grabbing’. 2012.
 • Utvärdering och analys av Världsnaturfondens bidrag till WWF:s globala program. 2012.
 • Utvärdering av International POPs Elimination Network (IPEN). Fältarbete i Tanzania och Etiopien. 2012.
 • Utvärdering av CBD Alliance, 2011.
 • Utvärdering av Sahabat Alam (Jordens Vänner) Malaysia’s program för stöd till ursprungsfolk i Sarawak. 2011.
 • Utvärdering av CBDC-BUCAP, ett regionalt program för stöd till bondeledd växtförädling och bevarande i Asien. Fältarbete i Vietnam och Thailand. 2009.
 • Utvärdering av BirdLife Africa Partnership’s regionala Improved Livelihoods Programme. Fältarbete i Kenya och Burkina Faso. 2009.
 • Utvärdering av Forest Peoples Programme’s globala program. Fältarbete i Kamerun. 2008-09.
 • Humanitärt bistånd i en utvecklingskontext. Utvärdering av Svenska Missionsrådets humanitära arbete. Fältarbete i Bangladesh. 2005.