Uppdrag

Som konsult arbetar jag bland annat med utvärderingar av program och projekt som finansieras och genomförs av svenska och internationella organisationer. Andra konsultuppdrag kan handla om strategiutveckling, analys, planering  och metodstöd för biståndsinsatser, kampanjer och  konferenser. Jag kan även bistå med exempelvis moderering och dokumentation av seminarier.