Rapporter och utredningar

De större rapporter, utredningar och andra publikationer som jag skrivit under de senaste tio åren, sorterade efter deras huvudsakliga teman. Skog,  jord och vatten

Klimat och energi

Miljöpolitik, konsumtion och styrmedel

Bistånd, handel och exportfrämjande