Informationsmaterial

  • The Green Energy Revolution. Ett set av fyra briefings om feed -in-tariffer som  verktyg för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi för fattiga människor i utvecklingsländer. 2009.
  • Rädda liv. Byt kaffe. Faktaunderlag till Svenska Naturskyddsföreningens konsumentkampanj 2006.
  • Världens Natur, tema hav och kust. Bilaga till Sveriges Natur september 2007. (Redaktör/skribent)
  • Världens Natur, tema tropisk skog. Bilaga till Sveriges Natur september 2006. (Redaktör/skribent)