Publikationer

Förutom journalistik har jag publicerat ett par dussin större rapporter och utredningar, samt även två böcker, inom ett brett fält av miljöfrågor och utvecklingspolitik. Jag skriver också informationsmaterial av olika slag för organisationer och myndigheter.