Sidas infostöd i internationellt perspektiv

Igår presenterade jag min studie av det svenska stödet till biståndsorgansationernas informationsarbete kring utvecklingsfrågor på CONCORD Sveriges seminarium om EU:s framtida bistånd. Den främsta slutsatsen av studien är att de regler som regeringen införde 2009, och vars tillämpning skärptes i Sidas regelverk 2012, går på tvärs mot utvecklingen både i EU och i de europeiska länder som studien täcker. Medan andra bejakar informations- och kampanjarbete som bidrar till engagemang och förändring, även i frågor där politiken i Europa har betydelse för villkor och levnadsförhållanden i utvecklingsländer, så fokuserar den svenska politiken allt snävare på att bara informera om biståndet i sig.

Referat av seminariet, som även innehöll en debatt mellan företrädare för fem av riksdagspartierna, finns bland annat på CONCORD Sveriges och OmVärldens websidor. Studien kan laddas ner här, och en förkortad version här.

Comments are closed.