Presentation på MR-dagarna 14 november

För två år sedan publicerade Amnesty och Diakonia min rapport Export till priset av mänskliga rättigheter?, om hur  regeringen säkerställer att exportaffärer som på olika sätt backas upp av det statliga exportfrämjandet inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Jag kommer att presentera en uppföljning av rapporten på MR-dagarna i Stockholm den 14 november. Fokus på uppföljningen ligger på i vilken utsträckning Exportkreditnämnden och AB Svensk Exportkredit tillämpar FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, som antogs 2011.

Comments are closed.