Påverkansarbete i Sverige och EU

Inom EU ses civilsamhällets arbete för att skapa opinion och påverka politiker, företag och individer som en viktig och integrerad del i organisationernas utvecklingssamarbete. Men i Sverige får organisationerna sedan några år tillbaka inte använd informationsanslag från Sida för sådant arbete. Den 28 november 2013 presenterar jag en analys av hur EU och ett antal europeiska länder ser på organisationernas påverkansarbete, och förslag till hur det svenska regelverket behöver förändras. Texten kommer att ingå i CONCORD Sveriges nya publikation on EU:s framtida bistånd, som lanseras samma dag.

Comments are closed.