Export till priset av mänskliga rättigheter?

Vad görs för att säkerställa att exportaffärer som åtnjuter statligt stöd inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter? Vad mer behöver göras för att Sverige ska leva upp till FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter? Dessa frågor diskuteras i en ny rapport som jag skrivit för Amnesty och Diakonia. Rapporten är en andra uppföljning av en grundligare studie av hur mänskliga rättigheter hanteras i det statliga exportfrämjandet. Sammanfattningar och länkar till de tre studierna hittar du här.

Exportkrediter-debatt-MR-dagarna

Magnus Walan, Diakonia, frågar ut riksdagsledamöterna

Den nya rapporten presenterades på MR-dagarna den 14 november. Slutsatserna och rekommendationerna kommenterades av Kenneth G Forslund (s) och Kerstin Lundgren (c), båda ledamöter i riksdagens utrikesutskott.

I samband med lanseringen fick Amnesty och Diakonia också en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet.

Comments are closed.