Den privata sektorns roll i utvecklingsdebatten

Den privata sektorn får att större utrymme inom biståndet och i utvecklingsdebatten. Denna förskjutning sammanfaller med ett allt starkare fokus på ekonomisk utveckling och handel som utvecklingens drivkrafter. I en ny rapport för CONCORD Sverige har jag kartlagt den privata sektorns roll i och inflytande över ett antal internationella utvecklingsprocesser: Post 2015-agendan, förhandlingarna om ökad bistånds- och utvecklingseffektivitet, omformuleringen av OECD-DACs definition av bistånd, och inom EU:s utvecklingspolitik. Rapporten finns att ladda ner här.

Comments are closed.