Konsulttjänster

Jag erbjuder konsulttjänster inom bland annat program- och metodutveckling, strategisk analys och planering, och moderering eller dokumentation av seminarier, både för ideella, statliga och mellanstatliga organisationer. Några av de  uppdrag jag har genomfört är:

  • Omarbetning av Sidas handledning för miljöbedömningar av föreslagna biståndsinsatser. Sida’s Helpdesk for Environment and Climate Change, 2013
  • Analys av Sveriges roll för att främja gynnsamma förhållanden för civilsamhällets organisationer inom utvecklingssamarbetet. Jämförande analys av EU:s och Sveriges stöd till enskilda organisatioenrs informations- och kommunikationsverksamhet.  Båda för CONCORD Sverige, 2013.
  • Kapacitetsstudie om AIDS-organisationers engagemang i förhållande till Millenniemålen och nationella utvecklingsplaner. Samordnade sex nationella fallstudier, författade av syntesrapport. UNAIDS, 2011
  • Bakgrundsdokumentet till, och rapporten från, den svenska konsultationen inom Open Forum for Civil Society and Development Effectiveness 2010.
  • Planering av Civil Society Centres Arenakonferenser ”Civil Society on Climate Change and Justice” 2008 och ”Commitment to Climate Justice” 2009.
  • CSO Advisor till Aid Effectiveness Division vid OECDs biståndskommitté, DAC, samordning av den globala dialogen mellan civilsamhället och stater inför högnivåmötet i Accra i september 2008. Halvtid december 2006 – september 2008.
  • Tillämpning av Sidas bedömningsverktyg för ramorganisationer på: Afrikagrupperna, Diakonia, Kooperation utan gränser, UBV. Sida 2007.
  • Palmecentrets förhållningssätt till miljöfrågor. Olof Palmes Internationella Center 2005.
  • Medlem av en oberoende expertkommission som på uppdrag av  Asiatiska utvecklingsbankens styrelse granskade bankens roll i Chashma Right Bank Irrigation Project (Stage III) i Pakistan. 2004.
  • Agriculture and Forestry Extension – An Overview of Institutions and Policies with Recommendations for Oxfam’s Program in Vietnam (Oxfam UK & Ireland, 1994)