Om mig

Goran-Eklof-ID-photoUPPDATERING KOMMER: Från 1 juni 2014 är jag anställd på Världsnaturfonden WWF. Jag åtar mig inte längre några andra uppdrag. Texten nedan ska revideras.

Jag arbetar som skribent och konsult, mest i frågor som rör miljö och utveckling i de fattigare delarna av världen.Verksamheten bedriver jag dels inom jorunalist- och konsultgruppen Context, dels i min egen firma Briza media.

Några av de frågor som särskilt intresserar mig är lokal- och ursprungsbefolkningars roll i att långsiktigt förvalta och nyttja skogen, jorden och den biologiska mångfalden, och de olika ekonomiska och politiska drivkrafter och strukturer som antingen hjälper eller hindrar dem från att försörja sig och utvecklas på sina egna villkor.

Jag blev tidigt engagerad i miljörörelsen, var med och grundade Miljöförbundet (numera Jordens Vänner) 1976, och var mycket aktiv i Folkkampanjen mot kärnkraft åren före och efter folkomröstningen 1980. På 80-talet jobbade jag som journalist, men 1987 reste jag till Indien för att arbeta för U-landsföreningen Svalorna, och på den vägen är det…

Efter hemkomsten 1990 pluggade jag biologi, geovetenskap och tropisk miljö- och markvård på Stockholms universitet. Efter examen bar det direkt av till Vietnam. Där jag jobbade för biståndsorganisationen Oxfam i tre år, mest med minoritetsfolken i bergen väster om Hanoi. Åter i Sverige var jag chef för den internationella avdelningen på Naturskyddsföreningen 1996-2003, och samordnade deras samarbetsprogram med organisationer i Syd och i Öst.

Hösten 2003 började jag arbeta som oberoende konsult och frilansskribent, dels genom min egen firma Briza media, dels som medlem i journalist- och konsultkooperativet Context. På uppdrag av Naturskyddsföreningen, Forum Syd, Diakonia, Amnesty och flera andra organisationer har jag gjort en rad utredningar om allt från klimatpolitik,  klimatprojekt,  skogsskydd och produktion av biobränslen i utvecklingsländer, till  förhållandet mellan WTO och de internationella miljöavtalen, vilka hänsyn som tas till miljö och mänskliga rättigheter i det statsstödda exportfrämjandet, och handelsregelverkens effekter för fattiga människors tillgång till mediciner.  Jag har även genomfört ett 10-tal utvärderingar av internationella och regionala utvecklingsprojekt i Afrika och Asien, och av svenska biståndsorganisationers informations- och påverkansarbete i Sverige.

Vid sidan av det har jag även hunnit med två större internationella uppdrag. Första halvåret  2004 tjänstgjorde jag i en oberoende undersökningskommission som granskade Asiatiska utvecklingsbankens roll i ett bevattningsprojekt i Pakistan. Åren 2007-08 samordnade jag, på uppdrag av OECDs biståndskommitté, dialogen mellan enskilda organisationer, biståndsgivare och mottagarländer om det civila samhället och Parisagendan.

Mer information om de olika teman jag arbetar med, och projekt som jag bidragit till, hittar du på annan plats på min hemsida.