Välkommen!

Från 2003 till våren 2014 var jag verksam som oberoende konsult och skribent, främst kring frågor som rör miljö, utvecklingssamarbete och civilsamhälle, inom frilans- och konsultgruppen Context och i min egen firma  Briza media. På den här sajten samlade jag flertalet av de större publikationer som jag producerade under dessa år, tillsammans med lite notiser och blogginlägg.

Sedan juni 2014 är jag heltidsanställd på Världsnaturfonden WWF. Sajten ligger kvar främst som ett online-arkiv av mina publikationer. Framtiden får visa i vilken mån jag fortsätter att uppdatera den.

This is the web site for Göran Eklöf. From 2003 to  mid-2014 I was active as a consultant and writer, primarily working on issues related to the enviornment and development. You can find some information about my background in my public profile on  LinkedIn.

As of June 2014, I work as advisor om development issues for WWF Sweden. This site is primarily maintained as an on-line archive of my publications. Please look under the menu Publikationer above, sub-menu Rapporter och utredningar – quite a few of the publications are available in English.